Zanimanja s najviše nezaposlenih upisuju najviše novih studenata

LinkedIn

Otvaranjem upisa na fakultete za akademsku godinu 2021./2022. odlučili smo provjeriti koja su zanimanja postala više, a koja manje tražena i time olakšati odluku budućim kolegama. Već nekoliko godina za redom u trendu je pad broja maturanata, ali i povećanje upisnih kvota na fakultete pa tako svake godine ostane sve vise nepopunjenih mjesta na istima.

Budući da prijave matura i fakulteta još nisu zaključane, nemamo podatke o broju maturanata ove godine, no pad broja maturanata možemo vidjeti i promatranjem proteklih godina. U zadnjih pet godina, svake je godine u prosjeku 1 215 učenika četvrtih razreda manje nego one prije, tako je, prema podatcima Školskog e-Rudnika Ministarstva znanosti i obrazovanja, 2015. godine bilo 30 605 maturanata na ljetnom roku, a prošle godine samo 26 509. Iako broj učenika pada, sveučilišta i dalje svake godine povećavaju upisne kvote, a nakon nekoliko godina pada broj učenika je manji za 5 437, a upisne kvote su veće za 3 062 mjesta.

ZANIMANJA U DEFICITU

Prema podatcima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje 31.prosinca 2020., na visokoj stručnoj razini, bilo je najviše nezaposlenih u ovih 10 zanimanja:

1. diplomirani ekonomist – 3 379

2. diplomirani pravnik – 1 240

3. agronom – 452

4. novinar – 370

5. profesor tjelesne i zdravstvene kulture – 343

6. profesor hrvatskog jezika – 334

7. diplomirani strojarski inženjer – 263

8. diplomirani inženjer pomorskog prometa – 257

9. diplomirani politolog – 253

10. diplomirani ekonomist menadžmenta – 249

Iako je diplomirani ekonomist na vrhu ljestvice već nekoliko godina, ove godine Sveučilišta u Rijeci, Osijeku i Zagrebu na Ekonomski fakultet upisuju ukupno 350 studenata ekonomije i 2895 studenata poslovne ekonomije na redovne i izvanredne  integrirane preddiplomske i diplomske te stručne studije. Uz to i mnogi privatni fakulteti upisuju studente ekonomskih usmjerenja pa tako Sveučilište VERN upisuje 85 studenata na ekonomiju poduzetništva, Zagrebačka škola ekonomije i menadžmenta 300 studenata na ekonomiju i menadžment te Visoka poslovna škola Libertas 200 studenata na poslovnu ekonomiju u Zagrebu i 200 u Kutini. Kada sve ovo zbrojimo dobivamo više od 4000 novoupisanih ekonomista na prvu godinu studija što je više od 600 ekonomista više od trenutnog broja nezaposlenih.

Na integrirane preddiplomske i diplomske studije prava, Sveučilišta u Zagrebu, Osijeku i Rijeci ove godine upisuju 1433 buduća diplomirana pravnika. Broj upisnih mjesta za novinarstvo i politologiju već je nekoliko godina 120 mjesta za svaki od ovih studija, a za studiranje hrvatskog jezika i književnosti u Zagreb, Rijeci, Osijeku, Zadru i Puli ove je godine otvoreno čak 339 mjesta. Na kineziologiju Zagreb, Split i Osijek upisuju 365 budućih profesora tjelesne i zdravstvene kulture.

TRAŽENA ZANIMANJA

Iako prethodno nabrojana zanimanja imaju i višak nezaposlenih stručnjaka i dalje upisuju velik broj studenata. S druge strane zanimanja za koja je potrebno povećati broj upisanih u Zagrebu i Zagrebačkoj županiji, prema preporukama HZZ-a, su medicina, nastavnički smjerovi matematike, fizike i kemije, biologije i kemije, same fizike, fizike i informatike, zatim logopedija, računarstvo i farmacija.

Na redovni integrirani preddiplomski i diplomski studij medicine u Zagrebu, Osijeku, Rijeci i Splitu upisuje se 585 budućih liječnika što je čak 3 445 manje nego ekonomista. Na smjerove fizika (nastavnički i istraživački), fizika i informatika (nastavnički), fizika i kemija (nastavnički) te fizika i matematika (nastavnički) ukupno se upisuje 307 budućih studenata, a na logopediju tek 110, što je mnogo manje od mjesta za nastavnike hrvatskog jezika i tjelesne i zdravstvene kulture kojih ukupno ima 704. Premda nam je trenutna situacija u svijetu pokazala da su farmaceuti traženiji od na primjer pravnika, na farmaciju u Zagrebu i Splitu se prima ukupno 165 maturanata, odnosno 1 268 manje nego pravnika.

S obzirom na ove brojke ne bismo se trebali iznenaditi ukoliko broj nezaposlenih nastavi rasti, a zanimanja STEM područja će i dalje imati veću potražnju za stručnjacima.

Podijeli

O autoru

Bok! Studentica sam 3. godine Poslovne ekonomije na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Novinarka sam Managera od 2018. godine te sam prošle godine bila urednica Business rubrike. U životu se vodim jednostavnom filozofijom da ne treba ništa komplicirati jer je život vrlo jednostavan.

Komentirajte