Dobitnici Rektorove nagrade za akademsku godinu 2018./2019.

LinkedIn

Povjerenstvo za Rektorovu nagradu pregledalo je studentske radove koje su predložile sastavnice Sveučilišta u Zagrebu te je izabralo ukupno 161 rad u pet kategorija: 

 • 106 radova u a) kategoriji za individualni znanstveni i umjetnički rad (jedan ili dva autora)
 • 25 u b) kategoriji za timski znanstveni i umjetnički rad (tri do deset autora)
 • 6 u d) kategoriji za “veliki” timski znanstveni i umjetnički rad (više od deset autora)
 • 3 u e) kategoriji za posebne natjecateljske uspjehe pojedinaca ili timova
 • 21 u f) kategoriji za društveno koristan rad u akademskoj i široj zajednici.

Svečana dodjela Rektorove nagrade održat će se u srijedu 3. srpnja 2019. u 11 sati u Kongresnoj dvorani na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Dobitnici Rektorove nagrade za akademsku godinu 2018./2019.

Sastav povjerenstva za Rektorovu nagradu

predsjednik:
akademik Vladimir Bermanec, Prirodoslovno-matematički fakultet

koordinator:
prof. dr. sc. Miloš Judaš, prorektor za znanost, međuinstitucijsku i međunarodnu suradnju

članovi povjerenstva:

 • izv. prof. art. Tomislav Buntak, Akademija likovnih umjetnosti
 • izv. prof. dr. sc. Dominik Cinčić, Prirodoslovno-matematički fakultet
 • prof. dr. sc. Marko Delimar, Fakultet elektrotehnike i računarstva
 • izv. prof. dr. sc. Jelena Dumančić, Stomatološki fakultet
 • prof. dr. sc. Damir Knjaz, Kineziološki fakultet
 • red. prof. art. Ljerka Očić, Muzička akademija
 • prof. dr. sc. Mirjana Polić Bobić, Filozofski fakultet
 • prof. dr. sc. Ivica Smojver, Fakultet strojarstva i brodogradnje
 • prof dr. sc. Božidar Šantek, Prehrambeno-biotehnološki fakultet
 • prof. dr. sc. Sandra Voća, Agronomski fakultet
Podijeli

O autoru

Komentirajte