Zbog čega nije dobro temeljiti gospodarstvo isključivo na turizmu?

LinkedIn

Lipanj je na pragu i intenzivira se još jedna turistička sezona. Aktivna kriza uzrokovana COVID-om svakako je utjecala na razne grane gospodarstva, no najviši je fokus na turizmu zbog njegovog posebnog značaja za hrvatsku ekonomiju. U ovom članku istaknuli smo neke osnovne probleme gospodarstva koji svoj prosperitet i konkurentnost temelji uglavnom na turizmu.

Turizam je jedna od ključnih ako ne i ključna grana hrvatskog gospodarstva u smislu dugoročnog razvoja. Doprinos turizma najbolje se može vidjeti iz prihoda te iz broja zaposlenih u djelatnostima usko vezanih za turističke aktivnosti. Zašto baš iz ta dva podatka? Zato što su temeljni čimbenici razvitka turizma upravo kapital i rad.

Izvor: ažurirana tablica iz sveučilišnog udžbenika “Gospodarstvo Hrvatske”

Obilježja hrvatskog turizma

Hrvatska je turistički razvijeno gospodarstvo. Neki ekonomisti smatraju da je to postala još 1970. godine ako se kao inozemne turiste okarakteriziraju turisti iz današnjih država bivše Jugoslavije, jer već od tada Hrvatska bilježi veći broj „stranih turista“ od broja lokalnog stanovništva, što je upravo obilježje turistički razvijenog gospodarstva.

U zadnjih deset godina, u Hrvatskoj je primjetan značajan trend rasta zastupljenosti „privatnih soba“ čiji se kapaciteti povećavaju s oko 400.000 na 833.000. Hoteli bilježe blagi pad kapaciteta, no ne oni s četiri i pet zvjezdica. Može se primijetiti kako turisti radije biraju privatne sobe nego hotele s dvije ili tri zvjezdice kada je riječ o nižoj cjenovnoj kategoriji smještaja.

Što se tiče geopolitičkog aspekta, Europa je najsnažnija turistička regija te svakako pozicionira Hrvatsku među atraktivnije turističke destinacije, no to u isto vrijeme znači kako je Hrvatska izložena izrazito jakoj konkurenciji. Mnogo država se nalazi u takozvanom sredozemnom turističkom bazenu što svakako intenzivira napore da Hrvatska bude baš ta „obećana“ zemlja za većinu turista. Puno govori podatak kako to područje samo ostvaruje 41% ukupnih dolazaka inozemnih turista prema podacima iz 2019. godine.

 

Problemi gospodarstva koji „živi“ uglavnom od turizma

I bez prevelike analize, može se jednostavnim promišljanjem doći do par zaključaka zbog čega je „opasno“ temeljiti gospodarstvo na isključivo jednoj grani. Svaki student ekonomije zna za pojam diversifikacije i vjerojatno već sada može zaključiti na što autor cilja. Naime, rizik je veći ako prihodi dolaze iz jednog izvora, jer ako on bude potresen, nastat će se veliki šok za gospodarstvo.

Ako uzmemo u obzir specifičnost turizma kao posebne grane gospodarstva, mogu se preciznije istaknuti određena ograničenja koja koče daljnji razvoj turističkog sektora. Postoji ih mnogo, no geopolitička elastičnost potražnje za turističkim proizvodom bit će dovoljna da se čitatelju dočara slojevitost i širina faktora koji mogu utjecati na ovaj sektor koji je ključan za hrvatsko gospodarstvo.

Ako su geopolitički uvjeti stabilni, turistička potražnja za nekom destinacijom će rasti, no ako su nestabilni, sektor turizma može doživjeti velike šokove potražnje, a ponekad i totalnu disfunkciju. Hrvatska je doživjela takav šok nakon NATO-ve intervencije na Kosovu 1999. godine koje je uzdrmalo geopolitičku stabilnost regije te posljedično uzrokovalo volatilnost u sektoru hrvatskog turizma.

Još jedan problem koji se javlja u slučaju razvijenog turizma je potreba za održavanjem stopa rasta investicijama. Naime, ako se stope rasta BDP-a žele održati, moraju se potaknuti investicije. Upitno je koliko je to moguće napraviti iz domaće štednje pa se koncept oslanja na inozemni priljev kapitala, odnosno strana ulaganja. Zato je investicijska klima jedna od glavnih točaka Strategije razvoja turizma Republike Hrvatske koju donosi Vlada RH.

Turizam po kriteriju složenosti proizvoda, odnosno usluga nije na visokoj razini. Dapače, jer turizam ne zahtijeva sofisticiranu tehnologiju, tj. proizvodnju, stoga po indeksu ekonomske složenosti dobiva negativni predznak. Iz sljedećeg prikaza može se vidjeti kako većinu hrvatskog izvoza upravo čine slabo kompleksna dobra poput onog turističkog jer je zapravo riječ o usluzi.

Izvor: Atlas ekonomske kompleksnosti (Harvard University)

Složeni proizvodi potiču konkurentnost gospodarstva iz niza razloga te bi upravo takva proizvodna inicijativa riješila neke od strukturnih problema hrvatskog gospodarstva te smanjila pritisak na turistički sektor.

Podijeli

O autoru

Hej! Student sam 2. godine Poslovne ekonomije na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Timu Manager pridružio sam se ove godine, a najviše volim pisati u rubrikama Business i University. Teme koje me posebno zanimaju su održivi ekonomski razvoj, ekonomska politika te sustavi obrazovanja. Slobodno vrijeme najčešće provodim čitajući, gledajući filmove ili svirajući gitaru. Ono što me motivira za daljnje učenje i istraživanje je sloboda jer “znanje je ključ slobode”.

Komentirajte