Istraživanje pokazalo: Mladi u Hrvatskoj ne znaju dovoljno o mjerama aktivne politike zapošljavanja

LinkedIn

Istraživanje koje je proveo Centar za razvoj mladih pokazuje kako mladi jesu zainteresirani za korištenje mjera aktivne politike zapošljavanja, no nedostaje im informacija i sustavne podrške. 

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike i Hrvatski zavod za zapošljavanje provode niz mjera aktivne politike zapošljavanja s ciljem poticanja zapošljavanja, dodatnih edukacija radnika i očuvanja radnih mjesta. No, iako je u Hrvatskoj, prema podacima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, gotovo 33 000 nezaposlenih mladih do 29 godina, a ukupno 131 000 nezaposlenih osoba, tek 24 800 osoba koristi neku od mjera aktivnog zapošljavanja. 

Koliko su mladi upoznati s mjerama?

Kako bi ispitao koliko su mladi u Hrvatskoj informirani o aktivnim mjerama zapošljavanja, Centar za razvoj mladih proveo je istraživanje Mjere aktivne politike zapošljavanja: Koliko mladi znaju o njima?. Istraživanje je provedeno tijekom ožujka 2022. godine u sklopu projekta Mladi za mlade- Jačanje zajednice mladih osoba u riziku od socijalne isključenosti. Cilj projekta ojačati je populaciju mladih u nepovoljnom položaju s posebnim naglaskom na nezaposlene mlade, zbog čega je bilo važno i ispitati koliko su mladi upoznati s mjerama aktivne politike zapošljavanja. 

Istraživanje je bilo namijenjeno mladim osobama od 18 do 30 godina, a ispunilo ga je 1008 osoba. S obzirom na to da istraživanje nije ispunio reprezentativan uzorak mladih, ne može se govoriti da rezultati predstavljaju prosjek mladih u Hrvatskoj, no svakako ukazuju na problem nedovoljnog poznavanja mjera aktivne politike zapošljavanja.

Oni koji su čuli za pojam aktivne politike zapošljavanja o njemu su čuli iz medija (54,5%), na fakultetu (27,3%) i od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (18,2%). Istraživanje je ispitalo u kolikoj su mjeri mladi upoznati s pojedinim mjerama aktivne politike zapošljavanja. Najviše ispitanika čulo je za mjere samozapošljavanja i pripravništva (77,8% ispitanika), dok je za mjeru Biram Hrvatsku te mjeru obrazovanja nezaposlenih čulo 27,8% ispitanika. 

Mršava trica

Ispitanici se uglavnom slažu s tim da mladi ne znaju dovoljno o mjerama aktivne politike zapošljavanja. Odnosno s tvrdnjom “Mlade osobe dovoljno su informirane o mjerama aktivne politike zapošljavanja” većina se mladih nije složila. Ukupno 44,4% ispitanika svoje je slaganje s tom tvrdnjom izrazilo ocjenom 3 na skali od 1 do 10 (10 označava potpuno slaganje), dok je čak 16,7% ispitanika svoje slaganje s izjavom označilo ocjenom 1. 

Većina ispitanika nije bila korisnik neke od mjera aktivne politike zapošljavanja (84,4%), a 58,8% ispitanika ni ne razmišlja o njihovu korištenju. Oni koji pak razmatraju neku od mjera najviše razmatraju pripravništvo (35,3%) i/ili samozapošljavanje. Nijedan ispitanik ne razmatra mjeru Biram Hrvatsku, dok ih 17,6% razmatra dodatno obrazovanje. 

Ispitanici uglavnom smatraju kako mladi nisu dovoljno upoznati s mjerama aktivne politike zapošljavanja te da te mjere nisu dovoljna pomoć mladima koji ulaze na tržište rada. Neki su mladi svoje stajalište obrazložili: 

Nikako! Ja već nekoliko godina tražim da mi se omogući prvi radni staž u struci fizioterapeuta jer ne mogu inače dobiti licencu! To je apsurdno, završiš obrazovanje i ne možeš nigdje krenuti s prvim radnim stažom, a da naglasi da ne želim samozapošljavanje! Smatram da bi to bio veliki rizik za mene kao početnika. –  istaknula je jedna sudionica istraživanja. 

Ili su, pak, istaknuli problem nedostatka edukacije: 

– Čak i ako znamo za mjere, ne znamo kako se prijaviti, kada se prijavljuje, ništa… To znaju samo oni koji su podobni, a mi ostali ne možemo dobiti ni osnovne informacije. 

Aktivne politike zapošljavanja u obrazovanju?

Mladi su s dali i neke svoje prijedloge donositeljima odluka. Kako bi se povećala informiranost mladih o mjerama aktivne politike zapošljavanja, smatraju zaposlenici, trebalo bi se u formalnom obrazovanju govoriti o mjerama i prilikama koje se nude kroz sustav Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. 

Dobra bi ideja bila, smatraju mladi, i informirati mlade o mjerama putem društvenih mreža i medija koji su im bliski. Na pitanje “Što Hrvatski zavod za zapošljavanje, Ministarstvo rada i mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike te ostali donositelji odluka mogu poduzeti kako bi se poboljšala informiranost mladih o mjerama aktivne politike zapošljavanja?” ispitanici su, između ostalog, dali i sljedeće odgovore: 

– Organiziranje seminara i prezentacija, oglašavanje web-stranica s detaljnim informacijama, korištenje društvenih mreža radi lakšeg i direktnijeg pristupa mlađoj populaciji. – predlaže jedan sudionik istraživanja.

Prema rezultatima istraživanja možemo zaključiti da mladi jesu zainteresirani za mjere aktivne zapošljavanja, no nedostaje im sustavna podrška – od edukacije u obrazovnom sustavu do pravovremenog i cjelovitog informiranja. Više informacija o istraživanju dostupno je na poveznici.

Podijeli

O autoru

Pozdrav! Studentica sam prve godine diplomskog studija Novinarstva na Fakultetu političkih znanosti. Novinarka sam Managera od 2019. godine te sam bila urednica rubrike University, a ove godine sam preuzela ulogu glavne urednice. Osim što aktivno pišem, također volim filmove i književnost te snimanje i montiranje koje želim usavršiti. Izrada memeova mi također nije strana. U životu se vodim jednostavnom filozofijom da uvijek treba izaći iz svoje comfort zone i pobijediti strahove te onom ​"fake it till you make it", a ono što me najviše pokreće su ljubav prema pisanju i prijatelji koji su mi podrška u svemu.

Komentirajte