Kako je nastao studentski zbor

LinkedIn

Nedavno su održani izbori za Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu, a izlaznost studenata na njih je bila vrlo mala. Iako su neki komentirali da studentima nije stalo do izbora i biranja novog vodstva, mnogi studenti su se požalili kako bi glasali da je bilo omogućeno online glasanje jer se ionako nastava provodi online od početka akademske godine na većini fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Kako je zapravo nastao studentski zbor i koje su njegove zadaće?

Prvi studentski izbori

Nakon sloma Hrvatskog proljeća 1971. godine i uhićenja vodećih studentskih predstavnika, studentska populacija počela je biti kontrolirana od strane Saveza socijalističke omladine Hrvatske (SSOH) i Saveza studenata Hrvatske (SSH) te represivnog aparata jugoslavenskog režima. Nakon prvih demokratskih i višestranačkih izbora, prestala je dominacija komunističkih organizacija među studentima. Tada je nastala prva nekomunistička studentska organizacija Hrvatska akademska zajednica (HAZ) koja je osnovana u listopadu 1990. te je pobijedila na prvim studentskim izborima na Sveučilištu u Zagrebu u studenome 1990. Godine.

Potaknuti ovom studentskom udrugom i potporom zavičajnih studentskih klubova, Hrvatski sabor donio je Zakon o Hrvatskom studentskom zboru kao krovnoj studentskoj predstavničkoj organizaciji iz potrebe za kvalitetnim studentskim organiziranjem. U jesen 1996. godine održani su prvi studentski izbori na fakultetima te je ustrojen Hrvatski studentski zbor (HSZ) na nacionalnoj razini. Prvi predsjednik postao je Branimir Majčica.

Studentski zbor danas

Studenti svake godine biraju studentske predstavnike na fakultetima i sveučilištima te na veleučilištima i visokim školama. Studentski predstavnici zastupljeni su u najmanje 15% u Znanstveno-nastavničkom vijeću fakulteta, Senatu sveučilišta te u stručnim Vijećima sveučilišnih odijela. Studenti također biraju studentskog pravobranitelja, a predstavnici su članovi raznih sveučilišnih odbora.

Zakonodavac propisuje da Studentski zbor na visokom učilištu ima sljedeće zadaće: bira studentske predstavnike u senat i druga tijela sveučilišta te u vijeće i druga tijela drugih visokih učilišta, bira studentske predstavnike u odgovarajuće organizacije, ustanove i trgovačka društva kojima je osnivač visoko učilište, donosi plan i program rada studentskog zbora, imenuje studentskog pravobranitelja, brine o kvaliteti života studenata, a posebice o kvaliteti studijskog procesa, studentskom standardu, ostvarivanju studentskih prava i drugim pitanjima važnim za studente, predlaže nadležnim tijelima visokih učilišta plan financiranja studentskih aktivnosti, potiče izvannastavne aktivnosti studenata, donosi opće akte studentskog zbora, obavlja druge poslove od interesa za studente visokog učilišta

Podijeli

O autoru

Komentirajte